กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิรานันต์ แก้วมีศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารีญา พูลผล
ครู คศ.2

นางบุญสำรวย กฤตานุพงศ์
ครู คศ.2