รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
45 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี   ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ (077) 273501
Email : ponimit841@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :